Zoeken
Welkom bij VSO Het Duin

Dinsdag 13 september is er een ouderavond geweest met nuttige informatie over het Ontwikkelingsperspectief (OPP) en Wet en Regelgeving. Deze presentaties kunt u nalezen in de onderstaande link. 

Presentatie: Ontwikkelingsperspectief
Presentatie: Wet en regelgeving

Mochten er naar aanleiding van de presentaties nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via de leerkracht. 

Welkom op de website van VSO Het Duin. We zijn dit schooljaar weer goed gestart en onder andere begonnen met het aanleren en herhalen van de schoolregels. ===================================================================================================

Onze school is lid van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. Binnen dit regionale Samenwerkingsverband werken scholen samen om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. Iedere school heeft haar ondersteuningsaanbod omschreven in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is te raadplegen via deze link
Meer informatie over het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek vindt u op: www.swvduinenbollenstreek.nl
 

===================================================================================================

Vanaf 1 januari 2015 zijn wij (VSO Het Duin, De Duinpieper en de Oeverpieper) deel uit gaan maken van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden, SSOL. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.st-sol.nl

Directeur-bestuurder van SSOL:
Dhr. Iepe Roosjen
Bereikbaar onder
administratie@st-sol.nl
===================================================================================================